BBH Bliv basisinstruktør

Så er der åben for tilmelding til hold 13

Ansøgningsfristen udløber,
når holdet er fyldt op, dog seneste om

  2  4
Dage
:
 
  0  7
Timer
:
 
  0  8
Minutter
:
 
  1  3
Sekunder

der er pt lukket for ansøgning

Der er igen åben for tilmelding til
BBH Basisinstruktør uddannelsen.

Send en ansøgning og
få tilsendt den store infomappe.

Bliv eksamineret BBH Basisinstruktør

For dig der ønsker at styrke din faglighed som underviser samt brænder for at skabe større forståelse mellem hest og rytter
 - også selv om du endnu ikke har undervisningserfaring.

Uddannelsen til BBH Basisinstruktør er en forskningsbaseret instruktøruddannelse, der henvender sig både til nuværende undervisere, samt dig der brænder for at skabe større forståelse mellem hest og rytter, men endnu ikke har undervisningserfaring. Uddannelsen indeholder en afsluttende eksamen for eksterne censorer og du er således sikret et højt kvalitetsstempel, når du er færdig.

BBH Basisinstruktøruddannelsen er en rideinstruktøruddannelse, der sætter dig i stand til at undervise både voksne og børn på basisniveau, indenfor alle discipliner. Som eksamineret BBH Basisinstruktør, vil du kunne hjælpe dine elever med en grundopbygning af en mentalt velfungerende hest med et fysisk sundt basisfundament, der ligger til grund for en hvilken som helst ridedisciplin. Du kan skabe øget rideglæde og hjælpe med at trække ridesporten i en mere forskningsbaseret og hestevenlig retning.

Udfyld formularen og få tilsendt den store infomappe.

Dit fornavn
Dette er ikke til markedsføring, jeg skal udelukkende bruge din e-mail, for at jeg kan sende infomappen til dig.
Skriv lidt om dig selv
0 of 350

Det siger BBH basisinstruktørerne

Vi har spurgt nogle af de uddannede BBH Basisinstruktører, hvilke tanker de har gjort sig omkring
basisinstruktøruddannelsen og her er hvad nogle af dem skrev.

Helle Nygaard - Hestelogik

"...jeg kan sige med god ro i maven, at det er en af de bedste investeringer, jeg har gjort i mig selv som person."

Jeg kommer fra det moderne, traditionelle dressurmiljø, og jeg har ikke været vant til at stille spørgsmålstegn ved træningsmetoderne – hverken hos mine undervisere eller hos andre ryttere. Men da det, for mere end 12 år siden, gik op for mig, at der fandtes ryttere, som var i stand til at forklare, begrunde og argumentere for deres træningsmetoder, så blev jeg for det første opmærksom på, at jeg selv på ingen måde kunne gøre det samme for mine egne træningsmetoder – og for det andet, at der lå en hel verden af viden tilgængelig, som jeg aldrig havde vidst noget om.

Mit tilløb til at melde mig på BBH Basisinstruktør uddannelsen var langt - primært pga. den økonomiske del. Men jeg kan sige med god ro i maven, at det er en af de bedste investeringer, jeg har gjort i mig selv som person.

Den udvikling og den viden, jeg har opnået på BBH Basisinstruktør uddannelsen, har været med til at gøre mig i stand til at undervise, træne heste og debattere hestetræning på et sagligt, fagligt og vidensbaseret grundlag.

Jeg træner fortsat selv dressur efter den internationale træningsskala, som også anvendes af DRF. Men i dag gør jeg det ud fra mine 4 vigtigste værdier:

- Mindst mulig stress

- Sund bevægelse

- Rideglæde for hest og rytter

- Udvikling i træningen

Det betyder, at det nu er min solide viden om hestens fysik og indlæring – og rytterens indvirkning på hesten - der afgør, hvilke valg og prioriteringer jeg gør mig i træningen og i undervisningen. Jeg er i højere grad blevet bevidst om kvaliteten i processen mod målet, og derfor arbejder jeg grundigt og struktureret og altid med udgangspunkt i den enkelte hest eller ekvipage.

BBH Basisinstruktør uddannelsen har bidraget til, at jeg står stærkere i mig selv og i de valg, jeg tager i undervisningen og i træningen af hestene. Mit stærkeste kort er, at jeg altid kan finde noget i min værktøjskasse, som kan hjælpe mig videre, når jeg møder udfordringer i træningen. Jeg kan gennemskue komplicerede sammenhænge og lægge en effektiv træningsplan.

Det betyder, at jeg i dag hjælper ryttere og hesteejere med at bygge træningen og øvelserne logisk op, så det giver mening for både hest og rytter. Jeg hjælper med at forstå de udfordringer, der opstår, og med at finde holdbare træningsløsninger, hvor resultater og hestevelfærd vægtes lige højt.

Det kræver mod at gå en anden vej, end de fleste, men på den anden side står der et stærkt og varmt netværk af instruktører og mennesker, der deler de samme værdier og det samme hestesyn som mig.

Jeg vil anbefale uddannelsen til alle, der kunne tænke sig at blive en bedre træner for deres hest, og som - ligesom jeg - finder stor værdi og ro i, at træningen er baseret på veldokumenteret viden og god hestevelfærd. Og det er uanset, om man bare ønsker at bruge uddannelsen som udgangspunkt for sin egen træning, eller om man har lyst til at undervise.

Helle Nygaard - Hold 9

Christina Ilsøe Vindelev - Jysk Hesteterapi

"Den person jeg er i dag og den person jeg var før BBH basisinstruktøruddannelsen er to meget forskellige individer."


Jeg startede på uddannelsen i forventning om at lære en masse om træning af heste med fokus på adfærd og bevægelse. Mine forventninger blev mødt til fulde, og så kom jeg samtidig på den største personlige rejse.

Min måde at anskue og håndtere andre mennesker og mig selv på blev forandret. Jeg hviler virkelig i mig selv og det jeg står for.

Jeg bruger de redskaber jeg lærte på Blue Berry Hill, hver eneste dag i mit arbejde med heste og mennesker. God, saglig og faglig kommunikation med hesteejere og ryttere, brug af adfærds- og læringsteori i al håndtering af heste, at kunne analysere hvad hestenes kroppe har brug for samt tillid til mig selv og mine kompetencer.

Mange år af min ridekarriere har været tilbragt i det traditionelle dressurmiljø, jeg var derfor lidt tilbageholdende med at ansøge om optagelse på BBH Basisinstruktøruddannelsen, for hvordan kunne BBH’s træningsprincipper passe ind med mine mål for mig og min hest?

Disse bekymringer blev virkelig gjort til skamme, for efter jeg har skiftet fokus i træningen af mine egne heste, har jeg aldrig en dårlig ridetur – jeg har altid en løsning, øvelse eller et trick jeg kan finde frem, når noget i træningen driller, og jeg kan analysere mig frem til, hvorfor jeg oplever forskellige problematikker i træningen.

Susan har virkelig formået at skabe noget unikt og et stærkt netværk, hvor der i sandhed er plads til alle.

Fra første dag på uddannelsen er der fokus på den gode og fremmende kommunikation samt det udviklende miljø. Jeg havde en fantastisk tid med mine holdkammerater på uddannelsen, hvor stemningen altid var støttende og opmuntrende. Den samme ånd går igen i alle BBH-sammenhænge, og alle instruktører byder ind med mange forskellige kompetencer, respektfuld tilgang til heste og kollegaer samt et fantastisk sammenhold.

Jeg vil anbefale BBH Basisinstruktøruddannelsen til alle, som gerne vil træne heste med forståelse for deres sind, væsen, krop og bevægelse. Mange oplever frustrationer og måske endda en følelse af utilstrækkelighed i træningen af heste. Med de kompetencer og redskaber jeg fik med mig på uddannelsen, føler jeg mig virkelig godt rustet til at håndtere de udfordringer man oplever i omgangen med heste - og så er det fantastisk at være med til at sprede denne tilgang til heste ?

BBH Basisinstruktør Christina Ilsoee Vindelev
Christina Ilsøe Vindelev - Hold 7

Interesserer du dig for læringsteori og biomekanik?

Uddannelsen henvender sig til både nuværende undervisere og almindelige ryttere, der interesserer sig for læringsteori og biomekanik, men som samtidigt gerne vil have tid til et almindeligt liv ved siden af. Uddannelsesgebyret er fordelt jævnt over hele forløbet og følger de enkelte moduler.

Uddannelsen er, udover skriftligt materiale/opgaver og videooplæg, sammensat af fire 3-dags samlinger, fire 1-dags workshops og to 3-dags eksaminer, med eksterne censorer.

BBH Balancemodel

Kravene til den afsluttende eksamen sikrer en høj kvalitet hos de eksaminerede instruktører.

Vi oplever stor efterspørgsel på instruktører, der tager afsæt i en respektfuld tilgang til både rytter og hest og kan sikre et trygt og udviklende læringsmiljø. Det er grundstenen i BBH Basisinstruktøruddannelsen og du vil som eksamineret instruktør blive en del af et solidt netværk med en sund kultur blandt de andre Basisinstruktører. I netværket udveksles idéer og erfaringer og alle trækker på hinanden som kolleger og ikke som konkurrenter. Som eksamineret BBH Basisinstruktør har du mulighed for at profilere dig selv via BBH-navnet og vores hjemmeside, ligesom du får adgang til den 2-årige overbygning og eksklusive workshops og kurser, kun for basisinstruktører.

Læringsteori, biomekanik og personlig udvikling er nøgleordene for uddannelsen og du vil gennem forløbet få en indgående forståelse ikke blot for disse begreber, men også for sammenhængen mellem netop disse 3 områder. Uddannelsen veksler mellem teori og praktisk arbejde og vi fokuserer især på at styrke linket mellem teori og den praktiske udførelse af træningen.

BBH_balancemodel

Uddannelsens læringsmål

Modul 1: Adfærd og læringsteori

Ved midtvejseksamen forventes den studerende at kunne:

 • Definere principperne bag forstærkning og straf (både positiv og negativ).
 • Forklare principperne bag operant og klassisk betingning.
 • Redegøre for hestens naturlige adfærd og motivation (De 5 F’er).
 • Kende forskel på signal-typer og deres betingning.
 • Nævne de mest almindelige habitueringsteknikker.
 • Forstå hestens adfærdsmæssige stressrespons samt redegøre for overordnede fysiologiske stressreaktioner, herunder sympatisk og parasympatisk aktivitet.
 • Afkode og omkode almindelige former for konfliktadfærd.
 • Anvende praktiske metoder til at indlære/forfine hestens reaktioner på signaler til basisresponserne start, stop, bak drej,

Ved den afsluttende eksamen forventes den studerende yderligere at kunne:

 • Redegøre for,- og praktisk anvende princippet omkring primær og sekundær forstærkning.
 • Videreformidle forståelsen for principperne bag forstærkning og straf til rytteren, samt anvende disse korrekt i træningen.
 • Demonstrere en evne til at forvalte teorien abstrakt og kunne gennemskue underliggende årsager til adfærd, samt designe brugbare træningsforslag ud fra oplysninger om en given hest/træningssituation.
 • Anvende praktiske metoder til at habituere hesten til frygtudløsende stimuli og social isolation.
 • Anvende praktiske metoder til at koble sæde, vægt og verbale kommandoer på tøjle,- og schenkelhjælp gennem klassisk betingning.
 • Vurdere om spændinger er mentalt eller fysisk relaterede, samt igangsætte relevante øvelser til afspænding.
 • Reflektere over effekten af forskellige træningsmetoder i relation til den enkelte ekvipages standpunkt.

Modul 2: Fysik og biomekanik

Ved midtvejseksamen forventes den studerende at kunne:

 • Beskrive hestens grundlæggende anatomiske opbygning i relation til bevægelse
 • Aflæse hestens muskelsætning og bevægemønster, herunder symmetri.
 • Markere placeringen og funktionen af de vigtigste ydre, synlige muskelgrupper.
 • Definere takt og benflytning i gangarterne skridt, trav og galop.
 • Beskrive hestens brug af overlinjen under varierende træningsforhold.
 • Forklare og redegøre for betydningen af hestens benstilling, herunder afvigelser fra normalen.
 • Relatere hestens bygning og muskelsætning til den praktiske træning.
 • Igangsætte praktiske øvelser til at ligeudrette hesten, så den kan arbejde symmetrisk og taktfast.
 • Beskrive optømning og udstyr.
 • Redegøre for generel symmetri og harmoni i ekvipagen.
 • Registrere synlig halthed hos hesten.

Ved den afsluttende eksamen forventes den studerende yderligere at kunne:

 • Anvende praktiske øvelser til at bringe hesten i selvbalance.
 • Anvende praktiske øvelser til at få hesten til at søge frem og ned.
 • Redegøre for symmetri og harmoni i ekvipagen, samt igangsætte relevante øvelser til forbedring af dette.
 • Vurdere om en hest er rentaktet i gangarterne skridt, trav og galop.
 • Definere takt og benflytning i tölt.
 • Gennemskue om spændinger er mentalt eller fysisk relaterede samt igangsætte relevante øvelser til afspænding.
 • Vurdere optømning og udstyr og diskutere effekten.
 • Redegøre for styrker og svagheder hos hesten.
 • Reflektere over et fremtidigt træningsforløb samt sandsynligheden for at hesten kan opfylde den påtænke anvendelse.

Modul 3: Kommunikation

Ved den afsluttende eksamen forventes den studerende at kunne:

 • Sætte en tryg og tydelig ramme for lektionen.
 • Gennemføre en effektiv afklaring i starten af lektionen.
 • Matche rytterens repræsentationssystem(er).
 • Redegøre for de 4 repræsentationssystemers hoved karakteristika.
 • Veksle mellem styrende og coachende undervisningsform.
 • Sætte mindre rammer købende gennem lektionen.
 • Anvende HHH modellen.
 • Anvende Feedbackmodellen.
 • Kende ”NØGLEN”og kunne anvende den i oprindelig eller modificeret formafhængig af behov og formål.
 • Formulere dig i positive sætninger og reducere negationer.
 • Anvende ”mindgames”som f.eks skalaer, vejtrækningsøvelser, tælleøvelser, yes-game osv.
 • Afslutte lektionen med en stærk, god og positiv afrunding.

Modul 4: helhedsforståelse

Ved den afsluttende eksamen forventes den studerende at kunne:

 • Fremstå professionelt og kompetent og skabe fremgang for ekvipagen, der sikrer en sundere hest og mere rideglæde.
 • Få eleven til at føle sig mødt, set og hørt.
 • Skabe et trygt læringsmiljø.
 • Bevare et indre overblik, der sikrer flow i lektionen.
 • Aflæse hestens behov.
 • Balancere hestens behov med rytterens behov.
 • Igangsætte relevante øvelser i forhold til hest og rytters behov.
 • Skifte strategi såfremtforudsætninger eller behov ændrer sig gennem lektionen.
 • Finderelevant anvendelse for de informationer eleven giver ved f.eks coachende spørgsmål eller skabe en ny forståelse hos eleven.
 • Tilpasse lektionen til hest og rytters standpunkt og form.
 • Tilpasse konkrete forklaringer i forhold til elevens evne til at modtage nye informationer.
 • Vurdere hvornårdet er hestens psyke, hestens krop, rytterens psyke eller rytterens krop, der er vigtigst at fokusere på.
 • Formidle forståelse for hestens situation til eleven.
 • Give eleven overblik over den fremtidige proces.
 • Forklare/forsvaresine dispositioner for tredjepart (censor).

Generelle Kompetencer

Når du har bestået eksamen og er blevet eksamineret BBH Basis Instruktør forventes du at kunne lære dine elever at:

 • Installere basis signaler som start, stop, bak, drej og vig til siden.
 • Koble sæde, vægt og verbal kommandoer på tøjle,-og schenkelhjælp gennem klassisk betingning.
 • Bruge vejtræknings og visualiseringsøvelser i undervisningen.
 • Afkode og omkode almindelige former for konfliktadfærd.
 • Aflæse hestens muskelsætning og bevægemønster.
 • Træne hesten til at reagere for helt lette signaler.
 • Ligeudrettehesten, så den arbejder symmetrisk og taktfast.
 • Ride hesten i en almindelig afspændingsramme med en aktiv ryg.
 • Få hesten til at acceptere biddet og en blid kontakt med tøjlen.
 • Ride hesten i selvbalance.
 • Flytte tyngdepunktet bagover og fornemme indledende samling.

Derudover kan du:
Videreformidle generel viden om læringsteori og biomekanik. Du kan bibringe dine elever en forståelse for deres hests adfærd og reaktionsmønstre, samtidigt med at de får et indblik i hvordan de selv påvirker den. Du kan øge deres selvtillid og få dem til at føle sig trygge i undervisningssituationen, således at harmonien mellem hest og rytter kan blomstre i fuldt flor.

Eksamens betingelser

Efter modul 1 og 2 afholdes en midtvejseksamen, som den studerende skal bestå for at kunne fortsætte uddannelsen på modul 3 og 4. Midtvejseksamen består af en skriftlig prøve indenfor emnerne gennemgået i modul 1 og 2, samt en praktisk eksamen hvor de studerende underviser udvalgte testelever under overværelse af ekstern censor. Der gives ikke karakterer til midtvejseksamen, men en samlet bedømmelse af bestået eller ikke-bestået. I tilfælde af at en studerende ikke består midtvejseksamen, vil det være muligt at gå op til en ny midtvejseksamen sammen med det næste hold. Denne re-eksamen er uden ekstra beregning for den studerende og såfremt den studerende består denne re-eksamen vil han eller hun herefter have muligheden for at følge det nye hold gennem modul 3 og 4 til samme indbetalingsrater. For et gebyr på 2.500 kr. vil den studerende have mulighed for at gentage hele forløbet i modul 2 sammen med det næste hold op mod midtvejseksamen. Efter at have bestået midtvejseksamen følger den studerende termins og indbetalings listen sammen med det nye hold.

Den afsluttende eksamen består af to dage med en mundtlig og en praktisk eksamen under bedømmelse af 3 eksterne censorer, hvor de studerende underviser udvalgte testryttere og bedømmes i 4 kategorier: Kommunikation og formidling. Forståelse for hestens mentale processer. Forståelse for hestens fysiske forudsætninger og behov, samt Helhedsforståelse, der samler den studerendes generelle præstation. Der gives karakterer i alle 4 kategorier og hver kategori skal bestås for at eleven har bestået den samlede eksamen. Ligesom ved midtvejseksamen, vil der være mulighed for at følge det næste hold op til en ny eksamen, hvis den studerende ikke består den afsluttende eksamen. Denne re-eksamen er uden beregning for den studerende og ligesom ved midtvejseksamen, er det muligt at følge det næste holds afsluttende modul 4 for et gebyr på 2.500 kr.

Hvis den studerende ikke bestå re-eksamen, skal forløbet startes forfra, for at give ret til en ny eksamen. Dette eksamensforløb sikrer en høj kvalitet af eksaminerede instruktører. 

Stadig i tvivl?

Læs hvad andre skriver om uddannelsen og hør forskellige interviews med Susan...

Ridehesten.com skriver

"Blue Berry Hill-uddannelsen bygger bro mellem traditionel konkurrenceridning, varierende horsemanship-filosofier, klassisk dressur og moderne international forskning."

Læs hele artiklen her...

Jonathan Løw fra viljestyrken.libsyn.com

"Susan arbejder her efter en særlig metode, for at optimere samarbejdet mellem instruktør og rykker samt rytter og hest for derigennem at skabe de bedste resultater."

Hør podcasten her...

Pias Portrætter med Susan Kjærgård

"En samtale med Susan Kjærgård fra Blue Berry Hill der arbejder med alle aspekter inden for ridesporten og med hestenes velfærd som det absolutte fokusområde."

Se hele udsendelsen her...

Læs hvad Heste-nettet.dk skrev om det første hold...

"Når fællesnævneren er hestetræning" - en artikel om Sarah Gerding lige efter hun havde bestået midtvejseksamen på hold 1.


"Sarah; Succes og starten på noget nyt som BBH Basis Instruktør- endnu artikel om Sarah Gerding lige efter hun havde bestået den afsluttende eksamen på hold 1.

Læs hele artiklen her...


"Otte nye rideinstruktører fra Blue Berry Hill - For lidt over halvandet år siden sad rytter, underviser og hestetræner Susan Kjærgård og drømte om at hesteverdenen havde flere instruktører, der arbejde ud fra samme tilgang som hende selv. Herfra kom idéen, hvorfor ikke uddanne dem selv? Det har hun nu gjort, med hjælp fra flere kompetente fagfolk, der har gæsteundervist på uddannelsen og i weekenden d. 19-20 marts blev det første hold instruktører på BBH Basis Instruktør-uddannelsen eksamineret. Otte af dem har nu bestået og er klar til at modtage elever..."  

Læs hele artiklen her...