Træningsfilosofi - Susan og Carmen

Træningsfilosofi – Det tror vi på

Vi tror på at enhver hesteejer, træner og rytter, gør det bedste de kan, med de forudsætninger de har til rådighed. 

Når vi ved bedre, kan vi gøre bedre og derfor vil vi gerne invitere dig ind i vores vidensunivers.
Her finder du masser af hjælp til at skabe sundhed og rideglæde for dig og din hest.

Tillid – Respekt – Empati – Samarbejde - Rideglæde 

Nøgleordene hos Blue Berry Hill

Rideglæde kommer i mange former, men én fælles beskrivelse er, at det opleves når hesten også har lyst til at være med i træningen. Det kan være på konkurrencebanen, i skoven, i hallen, fra jorden, på folden og alle andre steder vi kan befinde os med vores hest. BBH-træning handler om at motivere hesten til at synes godt om træningen, så træningen og ridningen bliver et respektfuldt partnerskab. Der er altid en årsag hvis vores heste udviser uønsket adfærd og BBH- træning fokuserer især på at kigge bag om symptomerne og finde den bagvedliggende årsag til adfærden.
Det er umuligt at tvinge eller presse sig til afspændthed og vi tror på at grundig, tålmodig og indfølende træning er både effektivt, langtidsholdbart og etisk forsvarligt.

Hvis hesten ikke gør det vi anmoder den om, så er det enten fordi den:

  • ikke har forstået os
  • ikke har fysik til at udføre opgaven
  • mangler motivationen for at være med

I alle tilfælde er ansvaret vores og vi må tilpasse træningen herefter.

BBH Hjelmtyv

Der findes ikke frække heste!

En hest vil altid kunne blive forvirret, miste fokus eller blive forskrækket. Dette er helt i orden og igennem træningen skal hesten lære at håndtere alle disse forstyrrelser på en hensigtsmæssig måde. Heste skal ikke ignorere deres omgivelser. Det er fuldstændigt unaturligt for dem og det skaber unødige frustrationer og kamp mellem hest og rytter, hvis rytteren bliver irriteret (eller måske bange) når hesten mister fokus. Heste skal høre alt, se alt og registrere alt omkring dem, og så skal de lære hvordan de kan reagere roligt og komme tilbage til fokus med rytteren. Jo bedre og mere trænet hesten er, desto hurtigere vil den være ”tilbage” hos rytteren og måske registreres forstyrrelsen til sidst kun som et øre, der lige bliver drejet, når der sker noget i omgivelserne. Rytterens opgave er at invitere, opmuntre og guide hesten til at tage del i træningen og sørge for at ridningen er et gensidigt samarbejde.

Hos BBH skelner vi mellem lydige heste og villige heste. En villig hest er blød i udtrykket, mentalt til stede og er motiveret for at være med i træningen. En villig hest er til rådighed for rytteren og rytterens anvisninger og vil således altid være lydig. En hest der ”blot” er lydig, er ikke nødvendigvis villig, blød og til rådighed, men kan være underdanig og anspændt, mens den udfører sine opgaver.
Bløde, villige heste, der er mentalt til stede og forholder sig til træningen og omgivelserne, er vores absolutte fokus i BBH-træning. Her handler det om at lære hesten at bruge sin energi og power på en afspændt og velafbalanceret måde. En hest der f.eks. løber gennem rytterens anholdninger, ikke kan stå stille, ikke sanser sine omgivelser, sig selv eller sin rytter, mens den danser fra side til side er IKKE en glad hest. Det er en stresset hest og den skal hjælpes ud af sin stress og i mental og fysisk balance, hvis den skal have en chance for at arbejde sundt og optimalt.

Det giver vi løsningerne til. BBH Træning er ikke et fast slavisk system, mere en stor værktøjskasse, der gennem mange tusinde praktiske træningssessioner og mange timers teoristudier, er fyldt op med viden omkring hestens psyke, hestens krop og rytterens mentale tilstands indflydelse på hesten.

Grundforudsætninger

Fordi hver eneste hest og ekvipage er unik, skal træning tilpasses individuelt til den enkelte hest og ekvipage. For at træningen kan blive succesfuld, er der dog nogle generelle grundforudsætninger som skal være i orden, for at kunne skabe et sundt basisfundament.

De nødvendige grundforudsætninger er:

  • Tillid mellem hest og træner/rytter
  • Tryghed i miljøet
  • Fysisk velbefindende

Grundforudsætningerne skal være opfyldt for enhver hest uanset dens race eller hvilket fremtidigt "job" den er tiltænkt. Et stærkt og veletableret basisfundament gør den efterfølgende træning lettere og motiverende for både hest og rytter.

Tillid mellem hest og træner/rytter

Hestens tillid til mennesket er altafgørende for at skabe et godt og respektfuldt samarbejde. Du skal som rytter og træner opbygge hestens tillid til dig, skridt for skridt i mange gentagne situationer. Tillid kan aldrig skabes gennem tvang og straf og i BBH Træning arbejder vi altid, med en kombination af positiv og negativ forstærkning. Det sikrer, at hesten forstår hvad vi ønsker af den og vi kan, over tid, hjælpe den til at opbygge en referenceramme af oplevelser, den kan trække på i fremtidige situationer.
Heste er byttedyr og de er designet til at flygte, eller kæmpe- hvis flugt ikke er en mulighed. Det er helt naturligt at heste bliver forskrækkede, utrygge, forvirrede, ufokuserede og måske stressede. Gennem træningen er det rytterens/trænerens opgave, at lære hestens motivation og foretrukne løsninger at kende og med venlige og konsekvente anvisninger, vise den vejen til den ønskede adfærd.
Sørg for at din hest ALTID kan stole på at du er der for at hjælpe den!

Tryghed i miljøet

For at hesten er klar til indlæring, er det vigtigt den er tryg ved det miljø den befinder sig i. Den skal være i en velfungerende fold gruppe, trives med sine naboer i boksen og tilvænnes til at være både alene og sammen med andre i hallen eller på banen. I BBH Træning bruger vi tid på denne tilvænning og designer altid vores træningssetup, så det tilgodeser hestens motivation. Unge heste får en makker med til træningen når de skal lære noget nyt og måske foregår den allerførste træning i stalden, mens de andre heste er i boksene, for at sikre optimale rammer for ny indlæring. Det gælder også for heste der skal præstere på udebane, ved f.eks stævner eller fremvisninger. Vi bruger tid på at tage hestene med og træne på fremmede baner inden, der stilles krav til deres præstation. Hestene trænes til at kunne forlade og at blive forladt og hestene skal kunne holde fokus mens andre heste er i nærheden og vigtigst af alt,- Hestene skal være trygge inden sværhedsgraden øges på næste trin.

Fysisk velbefindende

Den tredje grundforudsætning for at hestens kan opbygges til den opgave vi ønsker den skal løse, er at dens grundfysik er på plads. Hesten skal have gode velplejede hove med eller uden sko der tilgodeser dens medfødte benstilling. Hesten skal være i passende huld og have ordnet sine tænder, således at der ikke er generende tandspidser, kroge, bølgebid, ulvetænder o.l der kan påvirke hestens velbefindende. Hestens krop skal være nogenlunde symmetrisk og være uden spændinger, låsninger og andre blokeringer i skelet og muskulatur og hestens udstyr skal være tilpasset og komfortabelt for hesten. BBH samarbejder med flere dyrlæger og behandlere, der sikrer hestenes grundfysik. Smerte er en stressor og utroligt mange heste med ”adfærdsproblemer” er i virkeligheden heste der har ondt et sted i kroppen.

Når grundforudsætningerne er på plads kan den fremtidige træning tilrettelægges ud fra BBH Balancemodellen.
Det er individuelt hvor i balancemodellen, der er størst behov for indsats. Det BBH Træning især har fokus på, er at analysere (link til analyse punkt) præcist hvilket område, der har først og mest behov for en træningsindsats.

BBH_balancemodel

BBH Balancemodellen

Læringsteori

Hesten skal først og fremmest forstå hvad det er vi gerne vil have den til. Adfærd gentages når den bliver forstærket og aftager hvis den ikke længere bliver forstærket. Hos BBH findes der ikke frække eller uartige heste, der prøver rytterne af. Heste udviser uønsket/uhensigtsmæssig adfærd fordi de enten er blevet forstærket for den, er frustrerede/forvirrede, er endt i en motivationskonflikt eller bedes om at yde noget de fysisk ikke kan levere. Når træningen er korrekt tilpasset den enkelte hest, bliver den villig, afbalanceret og fokuseret og kan rides for helt lette hjælpere. Hesten skal have forståelse for basissignalerne der inkluderer ’gå frem’, ’stop’ og ’drej’ for hhv. schenklen og tøjlen. Rigtig mange ”adfærdsproblemer” der ikke stammer fra smerte, opstår når hesten bliver ”signalforvirret”. Hos BBH løser vi derfor ikke uhensigtsmæssig adfærd med øget pres, men går tilbage til træning af hestens basissignaler og tjekker om grundforudsætningerne er opfyldt.

Anatomi/biomekanik

Den vigtigste forudsætning for at hestens kan arbejde sundt, er at dens krop er afspændt. Herfra udvikles energi, styrke og spændstighed. Afspænding kan ske når hesten er i balance. Både horisontal og vertikal balance er vigtig at have fokus på. BBH Træningen starter med at fokusere på hestens forpartsbalance, fordi forbenene skal kunne flytte sig for at give plads til bagbenenes placering. Vi skelner mellem ”form” og funktion” og ønsker at hestens visuelle form, er et resultat af hvordan hele hestens krop arbejder. Vi longerer uden indspændinger og rider ikke med hjælpetøjler. Gennem at tilpasse hestens tempo, at ligeudrette den og hjælpe den i selvbalance, skaber vi muligheden for at den kan søge ind i den facon hvor den arbejder afspændt og balanceret. Dette gøres både fra jorden og under rytter. Hesten skal gå i selvbalance og selvbæring på en måde, så hvis man fjernede rytteren, ville hesten stadig være i stand til selv at opretteholde, tempo, retning og facon over nogle skridt. Det er aldrig rytteren der skal "bære" hesten.

Rytterens Mindset

Hestens centralnervesystem er veludviklet og følsomt. Det betyder at hesten opfanger stort set alle små udsving i rytterens krop. Vores krop reagerer instinktivt på vores tanker og derfor er det ekstremt vigtigt at være bevidst omkring vores mindset og kunne styre os selv tilbage i ”sikker havn” hvis vi er kommet på afveje. Hvis vi ønsker den bedste version af vores hest, skal vi altså tilbyde hesten den bedste version af os selv. I BBH undervisning er der fokus på at rytterne skal være 100 % tilstede i træningen og konstant øve sig i at ryste følelser som frygt, irritation, utålmodighed og præstationsangst af sig og erstatte dem med tålmodighed, forståelse, indlevelse og rideglæde, for at motivere hesten til at være med i træningen. Vi træner målrettet med vejrtrækningsøvelser, fokusøvelser og visualiseringer og vi arbejder med at bruge vores intention målrettet i anvisninger til hesten. Alle ryttere kender til at tænke at nu skal jeg lave den og den øvelse og så kommer hesten rytteren i forkøbet. Det er fordi den opfanger vores intention og det kan vi bruge bevidst til at forfine vores hjælpere.

Management

Hvis man ønsker en hest der er i stand til at præstere i ridningen, så kræver det at hesten har optimale betingelse for fysisk og mentalt velbefindende, resten af døgnets timer. Hesten skal have foder der er tilpasset dens arbejdsindsats. Den skal have rigeligt grovfoder, der tilgodeser dens behov for tyggetid. Alt dens udstyr skal være veltilpasset og vigtigst af alt, så skal den lukkes på fold og have mulighed for at få dækket sit naturlige behov for frihed. En velstimuleret hest har langt lettere ved at være fokuseret og motiveret i træningen og arbejder med et sundere fysisk fundament.

Balance skaber rideglæde

Netop fordi hver enkelt hest er unik og skabt af sit medfødte temperament og alle de oplevelser den har fået undervejs i sin tilværelse, vil det variere hvor i balancemodellen, træningen først skal sættes i gang. 

At ride og træne en hest kræver en helhedstilgang, hvor hver enkelt detalje er en vigtig brik i det samlede puslespil. Træningen skal være motiverende og afvekslende for at tilgodese hesten i både krop og sind.

BBH Træningsfilosofi i balance

I BBH træningen er vi særligt opmærksomme på at dele træningen op i mindre brikker og på den måde løfter hesten og ekvipagen sit bundniveau i gradvise trin, for hver gang de enkelte brikker justeres og finpudses.

Et sundt og solidt basisfundament er en forudsætning for både hest og rytters rideglæde – uanset hesterace eller ridedisciplin.